Adresa

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec
IČO:360 367 57

Telefón

+421 – (0)45-5370116

Obchod Lieskovský farmárik +421 – (0)911 540 858