Hovädzí dobytok

Na našej farme v Lieskovci máme prevažne chov Slovenského strakatého dobytka. V Menšom počte je zastúpený holštajnský dobytok.

Aby bol zabezpečený dostatočný komfort zvierat, držané sú voľným chovom na hlbokej podstielke. Taktiež sme zapojení do programov „Welfare“ a „Dobré životné podmienky zvierat“.

Dbáme na kvalitné kŕmenie a preto je krmivo zabezpečené zväčša z vlastnej rastlinnej produkcie. Komponenty krmnej zmesi sa precízne dávkujú pod dohľadom odborných pracovníkov, zvlášť pre dojnice, kravy v štádiu zasušenia a pre mladý HD, aby krmná zmes obsahovala všetky potrebné zložky pre správnu funkciu bachora a dostatok vitamínov, minerálov a všetkých pre telo dôležitých zložiek.

Stavy našich zvierat:
cca 300 kusov dojníc, odchov mladého HD do 1 roka cca 100 kusov.

Teliatka majú zaručený komfort v novom teľatníku.

Ukazovatele mliekovej úžitkovosti u našich dojníc:
Produkcia mlieka 7 000 kg laktačné obdobie.
Obsah tuku cca 4 g / 100 g
Obsah mliečnych bielkovín 3,45 g / 100 g
Trieda kvality nášho mlieka: Q

Parametre hodnotenia kvality mlieka
V najvyššej triede kvality „Q“ sú stanovené parametre hodnotenia kvality mlieka:
Celkový počet mikroorganizmov (CPM) – ukazovateľ mikrobiologickej čistoty mlieka a prostredia:
Q = maximálny počet CPM je 50 000 / ml mlieka.
Počet somatických buniek (PSB) – indikátor zdravotného stavu mliečnej žľazy dojnice
Q = maximálny PSB je 300 000 / ml mlieka.
Minimálny obsah tuku musí byť 3,3 g / 100 g.
Minimálny obsah bielkovín – 2,8 g / 100 g.
Inhibičné látky inhibujúce rast mliekarenských kultúr. Skúška na tieto látky sa vykonáva najmenej dvakrát mesačne a výsledok musí byť negatívny.
Bod mrznutia nesmie byť vyšší ako – 0,520 °C. Stanovuje sa najmenej jedenkrát mesačne.
Aktívna kyslosť udáva koncentráciu vodíkových iónov. Vyjadruje sa ako záporný logaritmus koncentrácie vodíkových iónov v hodnotách pH. U čerstvo nadojeného mlieka sa pohybuje v rozpätí 6,4 – 6,8 pH.
Celková kyslosť (titračná) udáva spotrebu roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou c(NaOH) = 0,25 mol/l pri titrácií 100 ml vyšetrovaného mlieka na indikátor fenolftaleín.

Charakteristika slovenského strakatého plemena: Toto plemeno je kombinovaného mäsovo-mliekového úžitkového typu so stredným až väčším telesným rámcom, harmonickou stavbou tela a veľmi dobrým osvalením. H
motnosť kráv dosahuje 600 – 800 kg, u býkov je hmotnosť 1100 – 1300 kg..
Sfarbenie tela je od žltostrakatého po červenostrakaté. Biele časti na tele: hlava (povolené sú pigmentované miesta), spodok brucha, končatiny a koniec chvosta. Mulec je ružový a môže mať malé pigmentované sivohnedé miesta. Rohy a paznechty sú voskovožlté.
Charakteristika holštajnského plmenena:
Toto plemeno je mliekového typu. Vyznačuje sa veľkým telesným rámcom. Kravy dosahujú hmotnosť 650-750kg, býky 1200kg a viac. Majú silne zvýraznený mliekový charakter. Stavba tela je pevná, suchá, osvalenie slabšie, koža tenká. Základné sfarbenie je čiernostrakaté alebo červenostrakaté, niekedy s veľkou plochou bielej farby. Spodná časť brucha, končatín a chvosta sú biele.


demo
Chov hydiny

Na našej farme v Lieskovci sa počas celého roka vykonáva výkrm brojlerových kurčiat. Za rok sa zrealizuje 6 turnusov po cca 50 000 ks kurčiat. Naskladňujú sa jednodňové kuriatka na čistú 10 cm hlbokú podstielku zo slamy. Priaznivé prostredie v halách zabezpečuje systém vykurovania a ventilácie riadený cez počítač.

Od prvej chvíle majú neustály prístup k čistej vode a krmivu, ktoré sú zabezpečené automatickými linkami. Kŕmené sú výhradne komplexným certifikovaným krmivom bez antibiotík a rastových hormónov, ktorého zloženie je prispôsobené jednotlivým vývinovým štádiám rastu kurčiat. Veterinármi je chov kontrolovaný na výskyt salmonely.

Na chov využívame hybridy COBB 500 a ROSS 308, s bielym perím, ktoré majú rýchly rast a vysokú výťažnosť. Telo majú výrazne svalnaté. Jatočnú váhu cca 2,3 kg dosiahnu za 40 dní.

Po vyskladnení sa haly vyčistia od trusu a vydezinfikujú, aby bola zabezpečená čo najvyššia hygiena chovu.


demo