Mechanizácia

Okrem práce pre vlastné zakladanie a zber úrody poskytujeme služby : sejba kukurice, kombajnový zber sóje s flexilištou , postreky plodín samochodným postrekovačom.